** กรุณาอ่านทางนี้ก่อนครับ **  

            กติกาการใช้กระดานข่าว  

 
                       เนื่องจากทางโครงการการจัดการความรู้ ได้เปิดกระดานข่าว เพื่อให้เป็นแหล่งแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในแง่มุมต่างๆ
          สำหรับผู้ใช้ทุกท่าน ขอความร่วมมือทุกท่านได้โปรดใช้ประโยชน์จากกระดานข่าวในเชิงสร้างสรรค์ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ ทั้งในการตั้งกระทู้และตอบคำถาม
 
                       
                              1. ใช้แต่ถ้อยคำสุภาพ
                              2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
                              3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
                              4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตก แยกในสังคม
                              5. ไม่ใช้กระดานข่าวเป็นที่ซื้อขายสินค้า หรือเพื่อการใด ๆ ในเชิงพาณิชย์
                              6. จะเสนอเรื่องราวใด ขอให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อภาพลักษณ์ของโครงการและสถานพยาบาลของท่านเอง
                              7. กระทู้ที่ไม่มีเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จะถูกลบออกไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
กระดานข่าวนี้อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะระบบเครือข่ายภายใน HKM เท่านั้น
ข้อความและเรื่องราวที่เสนอในกระดานข่าว เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ผู้ดูแลกระดานข่าวไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการตั้งกระทู้
หรือการตอบของผู้เขียนใด ๆ แต่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสมออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 
 

  

     
     
       จำนวนผู้เข้าใช้งาน User Board  :     6072 Visitors6072 Visitors6072 Visitors6072 Visitors6072 Visitors6072 Visitors     
 
เริ่มนับจากวันที่ 09/10/04